Najnovije aktualnosti
12 3
LIS
28

Dođite na Dan otvorenih vrata projekta "SvEU ZNAM! U 2017." i saznajte više o pripremi i provedbi EU projekata - 7. studenoga, lokacija Ustanove za obrazovanje odraslih - Callidus!

Klaster ZNAM! potpisao je 15. rujna 2017. godine s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju projekta „ SvEU ZNAM! U 2017.“, u iznosu od 30.000,00 kuna, temeljem prijave klastera na „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2017.“. Projekt „SvEU ZNAM! U 2017.“, zahvaljujući financijskim sredstvima za programe i projekte udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017., omogućit će Klasteru ZNAM! nastavak stvaranja sustava mentoringa u Hrvatskoj, a krajnjim će korisnicima omogućiti kvalitetan prijenos znanja iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU izvora. 

OPĆI CILJ PROJEKTA: Prenijeti stručno znanje mentora o pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU-a putem procesa mentoringa u relevantno iskustvo za novoosnovane poduzetnike, poduzetnike u osnivanju te poduzetnike bez sličnog iskustva.

AKTIVNOSTI: 1. Provedba mentoring procesa, 2.  Aktivnost informiranja, 3. Aktivnost Vidljivosti.      

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme i provedbe projekatakoje će korisnicima osigurati stručnjaci iz različitih područja iz klastera ZNAM! u suradnji sa stručnjacima iz Ustanove za obrazovanje odraslih - CALLIDUS iz Zagreba, a sve s ciljem adekvatne apsorpcije fondova EU-a. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici se upućuju da pravilnim planiranjem izbjegnu pojave neprihvatljivih troškova i/ili nepravilnosti u provedbi projekata.

Edukacija i mentoring su usmjereni na pripremu polaznika za prijave projekata na pozive u najavi do kraja 2017. godine, odnosno,  za provedbu projekata za one polaznike edukacija i mentoringa koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem prijava na javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“ te „E-impuls“. 

Kako bismo informaciju o mogućnostima financiranja projekata te provedbe projekata predstavili čim većem broju potencijalnih korisnika projekta u okviru ciljne publike, dana 7.11.2017. godine održat će se "Dan otvorenih vrata" u prostorijama Ustanove za obrazovanje odraslih - CALLIDUS, Vukasovićeva 1, 1 kat, 32 Kuniščak ul., Zagreb. Zainteresirani poduzetnici iz sektora malog gospodarstva dobrodošli su bez najave u periodu od 10-14 sati gdje će predstavnici klastera ZNAM!, Callidusa te voloniteri biti na raspolaganju vezano za pitanja iz domene pripreme i provedbe EU projekata. Ujedno, tom prilikom će se zainteresirani ciljni korisnici moći kandidirati za program mentoringa, financiran kroz projekt, a u području pripreme i/ili provedbe projekata financiranih iz EU-a.

 

PRILIKA ZA UPOZNAVANJE S EU PROJEKTIMA IZ PRVE RUKE

Dodatna zanimljivost posjetiteljima bit će i činjenica da se 7.11.2017. na predmetnoj lokaciji održava "Kick-off" sastanak za Erasmus+ projekt pod nazivom „Digital Media - A Bridge to Inclusion“.Nositelj projekta je Ballybeen Centar iz Belfasta, a zajedno u partnerstvu s Hrvatskom, Turskom, Češkom, Italijom, Poljskom i Finskom. Svrha projekta je izrada programa osposobljavanja za odrasle i mlade marginalizirane odrasle osobe kako bi razvile ključne sposobnosti na temu digitalnih kompetencija i znanja. Ciljne skupine projekta su odgojitelji za odrasle i marginalizirane skupine s kojima rade educirani odgojitelji.

 

DAN OTVORENIH VRATA ODRŽAVA SE U NOVOJ ZGRADI CAMPUSA UČILIŠTA CALLIDUS - ULAZ SA ILICE 242 ILI VUKASOVIĆEVA 1, ULAZ SA KUNIŠĆAKA. 

 

DOBRODOŠLI!

RUJ
18

Klasteru ZNAM! dodijeljeno dodatno financiranje u cilju stvaranju sustava mentoringa u Hrvatskoj!

Klaster ZNAM! potpisao je 15. rujna 2017. godine s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju projekta SvEU ZNAM! U 2017.“, u iznosu od 30.000,00 kuna, temeljem prijave klastera na „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2017.“.

Projekt „SvEU ZNAM! U 2017.“, zahvaljujući financijskim sredstvima za programe i projekte udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017., omogućit će Klasteru ZNAM! nastavak stvaranja sustava mentoringa u Hrvatskoj, a krajnjim će korisnicima omogućiti kvalitetan prijenos znanja iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU izvora. 

Projekt „SvEU ZNAM! U 2017.“, dio je šireg projektnog zamašnjaka naziva "SADA ZNAM!" koji se temelji na faznoj izgradnji sustava mentoringa prema predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat. Provedba šireg projekta predviđena je u tri faze:

 • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
 • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
 • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

Prva i druga faza šireg projekta financirane su tijekom 2015. godine, a potpisom ugovora o financiranju projekta „SvEU ZNAM! U 2017.“ nastavljena je provedba treće faze započete u 2016. godini, odnosno, rad mentora s pojedincima.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

 • Prenijeti stručno znanje mentora o pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU-a putem procesa mentoringa u relevantno iskustvo za novoosnovane poduzetnike, poduzetnike u osnivanju te poduzetnike bez sličnog iskustva.

 

AKTIVNOSTI:

 • Provedba mentoring procesa       
 • Aktivnost informiranja    
 • Aktivnost Vidljivosti.      

         

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme i provedbe projekata koje će korisnicima osigurati stručnjaci iz različitih područja iz klastera ZNAM! u suradnji sa stručnjacima iz Ustanove za obrazovanje odraslih - CALLIDUS iz Zagreba, a sve s ciljem adekvatne apsorpcije fondova EU-a. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici se upućuju da pravilnim planiranjem izbjegnu pojave neprihvatljivih troškova i/ili nepravilnosti u provedbi projekata.

Edukacija i mentoring su usmjereni na pripremu polaznika za prijave projekata na pozive u najavi do kraja 2017. godine, odnosno,  za provedbu projekata za one polaznike edukacija i mentoringa koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem prijava na javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“ te „E-impuls“.

Projekt u svojoj osnovi predstavlja spajanje unaprijed stečenog znanja polaznika o osnovama poduzetništva te o mogućnostima koje se pružaju iz raznih oblika dostupnog EU financiranja u prijeko potrebno iskustvo tj. prijelaz iz teorije EU financiranja u praksu posredstvom individualnog mentoriranja 1-na-1.

U sklopu mentoringa stručnjaci mentori vodit će korisnike kroz proces razrade projektne ideje, čitanja i razumijevanja dokumentacije poziva (Uputa za prijavitelje, Općih i posebnih uvjeta Ugovora o financiranju, pravila de minimis potpora, pravila za određivanje veličine poduzeća i ispunjavanja skupne izjave i dr.), metodologija pripreme financijskih projekcija potrebnih za projektnu prijavu i sl., te pripreme projektne prijave prema pravilima poziva. Također, mentori će pregledavati dokumentaciju koju će samostalno pripremati odabrani korisnici, ponuditi konkretne savjete i upute za unaprjeđenje projektne ideje i vezane prijavne dokumentacije. Izlazni rezultat mentoringa nije kompletno razrađena projektna prijava odabranih Projektnih ideja radi činjenice da bi takva vrsta podrške mogla predstavljati transfer državne potpore za odabrane korisnike programa edukacija i mentoringa, odnosno za nositelje odabranih projektnih ideja. Uz navedeno, mentoring program u cilju ima transfer znanja koji i treba rezultirati time da pojedini korisnik programa (polaznik programa) samostalno, nakon uspješnog dovršetka edukacije i mentoringa bude u mogućnosti samostalno prirediti kvalitetnu dokumentaciju za prijavu projektne ideje za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili EU fondova odnosno, samostalno provoditi projekt za koji je dobiveno EU sufinanciranje.

Korisnike projekta tj. edukativnog i mentoring programa će se identificirati putem baze članova Klastera ZNAM! te uz pomoć Razvojne agencije Grada Zagreba.

Usluge edukacije, informiranja i mentoringa za krajnje korisnike su besplatne.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na znam@znam.hr

 

 Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

STU
03

Klaster ZNAM! objavljuje JAVNI POZIV na dostavu prijava prihvatljivih korisnika programa „SADA ZNAM! za EU iskustvo“

Program „SADA ZNAM! za EU iskustvo“ uključuje besplatnu edukaciju za 10 korisnika i mentoring za 3 korisnika vezano uz pripremu poduzetnika za prijave poduzetničkih projekata na poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI su poduzetnici iz sektora malog gospodarstva (mali i srednji poduzetnici - MSP) koji imaju ZRELE PROJEKTNE IDEJE i koji su u početnoj fazi pripreme za prijavu projekata na javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“ sufinanciran iz fondova EU-a.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, boravište, sjedište ili ispostavu na području Grada Zagreba, a koji spadaju u sljedeće skupine:

 • mlade nezaposlene osobe registrirane na Zavodu za zapošljavanje i/ili uključene u proces samozapošljavanja
 • žene starosti 50+ registrirane na Zavodu za zapošljavanje i/ili uključene u proces samozapošljavanja
 • mlađi umirovljenici
 • branitelji
 • pripadnici manjina
 • poduzetnici početnici
 • žene poduzetnice
 • poduzetnici pripadnici sektora malog gospodarstva (sektor MSP) koji imaju Projektne ideje zrele za sufinanciranje iz fondova EU-a, a koje će, ukoliko se ostvare, rezultirati novim investicijama, zapošljavanjem i povećanjem izvoza.

 

PRIJAVE NA JAVNI POZIV otvorene su od 3. studenoga 2016. do zaključno 10. studenoga 2016., do 16.00 sati. Prijave prihvatljivih prijavitelja na javni poziv se šalju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu znam@znam.hr.  

Prijava može biti u slobodnoj elektronskoj formi, ali obavezno mora sadržavati sljedeće informacije:

 1. naziv, adresu, OIB  i kontakt prijavitelja
 2. ime odgovorne osobe prijavitelja
 3. kratki opis Projekta s naglaskom na njegovu inovativnost i do sada poduzete radnje (do 2000 znakova uključujući razmake)
 4. nacrt troškovnika Projekta

Po zatvaranju Poziva, Klaster ZNAM! evaluirati će pravovaljane prijave i odabrati deset (10) korisnika za besplatnu dvodnevnu edukaciju, između kojih će se nakon održanih edukacija odabrati tri (3) konkretne Projektne ideje čiji će nositelji biti korisnici mentoring programa. U sklopu mentoringa stručni mentori pregledat će dokumentaciju odabranih Korisnika, ponuditi konkretne savjete i upute za unaprjeđenje Projektne ideje i vezane prijavne dokumentacije.

Cijeli program za korisnike provest će se do kraja studenoga 2016.

Cilj Programa „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ je kroz edukaciju i mentoring pružiti transfer znanja na korisnike te ih osposobiti za samostalno oblikovanje projektnih ideja i pripremanje prijava za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili EU fondova.

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme projekata koji će korisnicima osigurati usluge stručnjaka iz različitih područja, a sve s ciljem adekvatne pripreme projekata za financiranje iz ESI fondova. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici će s uputiti da pravilnim planiranjem izbjegnu nepravilnosti u provedbi projekata.

NAPOMENA:

Klaster ZNAM! Program „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ provodi uz pomoć sredstava Proračuna Grada Zagreba  (25.000,00 kn) temeljem financiranja programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU za 2016. godinu.

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

STU
03

Klasteru ZNAM! dodijeljeno financiranje kao nastavak podrške razvoja u stvaranju sustava mentoringa u Hrvatskoj!

Klaster ZNAM! potpisao je 2. studenoga 2016. s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju projekta „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ u iznosu od 25.000,00 kuna, temeljem prijave klastera na „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016.“.

Projekt „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ dio je šireg projektnog zamašnjaka naziva "SADA ZNAM!" koji se temelji na faznoj izgradnji sustava mentoringa prema predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat.  Provedba projekta predviđena je u tri faze:

 • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
 • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
 • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

Potpisom ugovora o financiranju projekta „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ započela je provedba treće faze, odnosno, rad s pojedincima.

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme projekata koji će korisnicima osigurati usluge stručnjaka iz različitih područja, a sve s ciljem adekvatne pripreme projekata za financiranje iz ESI fondova. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici se upućuju da pravilnim planiranjem izbjegnu pojave neprihvatljivih troškova i/ili nepravilnosti u provedbi projekata.

Edukacija i mentoring su usmjereni na pripremu polaznika za prijave projekata na poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“, otvoren do 31.12.2016. godine.

Projekt u svojoj osnovi predstavlja spajanje unaprijed stečenog znanja polaznika o osnovama poduzetništva te o mogućnostima koje se pružaju iz raznih oblika dostupnog EU financiranja u prijeko potrebno iskustvo tj. prijelaz iz teorije EU financiranja u praksu posredstvom individualnog mentoriranja 1-na-1.

 

MODEL PROGRAMA (metodologija):

1. Edukativni program radionica teorije i prakse pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

2. Mentoring proces

 • Provjere ideje
 • „Expert Roasting” – odabrani stručnjaci – mentori će ocijeniti Projektne ideje
 • Razrada Projektnih ideja i prijedlog mjera za unaprjeđenje Projektnih ideja i prijave istih za sufinanciranje iz navedenih izvora.

 

Dana 3. studenoga objavljen je javni poziv na dostavu prijava prihvatljivih korisnika programa "Sada ZNAM! za EU iskustvo", a prijave će se zaprimati zaključno do 10. studenoga 2016. do 16.00 sati. Više nađite na internetskim stranicama klastera ZNAM! i Plavog ureda poduzetničkog centra Grada Zagreba.

 

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

SRP
12

Dodijeljeno je financiranje klasteru ZNAM! za prvi korak u stvaranju sustava mentoringa u Hrvatskoj!

Klaster ZNAM! potpisao je 24. lipnja 2016. s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju u iznosu od 15.000,00 kuna novčane pomoći, temeljem prijave klastera ZNAM! na „Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016. godinu“. Ova jednokratna bespovratna potpora namijenjena je za provedbu 1. faze projekta naziva „Sada ZNAM!“.

 

PROJEKT „Sada ZNAM!“ zamišljen je kao mentoring program kojim će udruga pružiti podršku krajnjim korisnicima – predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat.  Provedba projekta predviđena je u tri faze:

 • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
 • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
 • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

 

Jednokratna financijska potpora financirana iz sredstava proračuna Grada Zagreba namijenjena je za provedbu prve faze projekta „Sada ZNAM!“, odnosno izradu programa mentoringa „TRAIN THE TRAINER PROGRAM“, koji će biti osnova za trening mentora – članova udruge Klastera ZNAM! za pružanje usluga mentoriranja za krajnje korisnike.

Početak provedbe projekta je već u srpnju 2016. godine, a isporuka Programa mentoringa očekuje se do kraja rujna ove godine.

 

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

12 3