Najnovije aktualnosti
12 3
STU
03

Klaster ZNAM! objavljuje JAVNI POZIV na dostavu prijava prihvatljivih korisnika programa „SADA ZNAM! za EU iskustvo“

Program „SADA ZNAM! za EU iskustvo“ uključuje besplatnu edukaciju za 10 korisnika i mentoring za 3 korisnika vezano uz pripremu poduzetnika za prijave poduzetničkih projekata na poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI su poduzetnici iz sektora malog gospodarstva (mali i srednji poduzetnici - MSP) koji imaju ZRELE PROJEKTNE IDEJE i koji su u početnoj fazi pripreme za prijavu projekata na javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“ sufinanciran iz fondova EU-a.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, boravište, sjedište ili ispostavu na području Grada Zagreba, a koji spadaju u sljedeće skupine:

 • mlade nezaposlene osobe registrirane na Zavodu za zapošljavanje i/ili uključene u proces samozapošljavanja
 • žene starosti 50+ registrirane na Zavodu za zapošljavanje i/ili uključene u proces samozapošljavanja
 • mlađi umirovljenici
 • branitelji
 • pripadnici manjina
 • poduzetnici početnici
 • žene poduzetnice
 • poduzetnici pripadnici sektora malog gospodarstva (sektor MSP) koji imaju Projektne ideje zrele za sufinanciranje iz fondova EU-a, a koje će, ukoliko se ostvare, rezultirati novim investicijama, zapošljavanjem i povećanjem izvoza.

 

PRIJAVE NA JAVNI POZIV otvorene su od 3. studenoga 2016. do zaključno 10. studenoga 2016., do 16.00 sati. Prijave prihvatljivih prijavitelja na javni poziv se šalju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu znam@znam.hr.  

Prijava može biti u slobodnoj elektronskoj formi, ali obavezno mora sadržavati sljedeće informacije:

 1. naziv, adresu, OIB  i kontakt prijavitelja
 2. ime odgovorne osobe prijavitelja
 3. kratki opis Projekta s naglaskom na njegovu inovativnost i do sada poduzete radnje (do 2000 znakova uključujući razmake)
 4. nacrt troškovnika Projekta

Po zatvaranju Poziva, Klaster ZNAM! evaluirati će pravovaljane prijave i odabrati deset (10) korisnika za besplatnu dvodnevnu edukaciju, između kojih će se nakon održanih edukacija odabrati tri (3) konkretne Projektne ideje čiji će nositelji biti korisnici mentoring programa. U sklopu mentoringa stručni mentori pregledat će dokumentaciju odabranih Korisnika, ponuditi konkretne savjete i upute za unaprjeđenje Projektne ideje i vezane prijavne dokumentacije.

Cijeli program za korisnike provest će se do kraja studenoga 2016.

Cilj Programa „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ je kroz edukaciju i mentoring pružiti transfer znanja na korisnike te ih osposobiti za samostalno oblikovanje projektnih ideja i pripremanje prijava za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili EU fondova.

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme projekata koji će korisnicima osigurati usluge stručnjaka iz različitih područja, a sve s ciljem adekvatne pripreme projekata za financiranje iz ESI fondova. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici će s uputiti da pravilnim planiranjem izbjegnu nepravilnosti u provedbi projekata.

NAPOMENA:

Klaster ZNAM! Program „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ provodi uz pomoć sredstava Proračuna Grada Zagreba  (25.000,00 kn) temeljem financiranja programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU za 2016. godinu.

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

STU
03

Klasteru ZNAM! dodijeljeno financiranje kao nastavak podrške razvoja u stvaranju sustava mentoringa u Hrvatskoj!

Klaster ZNAM! potpisao je 2. studenoga 2016. s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju projekta „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ u iznosu od 25.000,00 kuna, temeljem prijave klastera na „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016.“.

Projekt „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ dio je šireg projektnog zamašnjaka naziva "SADA ZNAM!" koji se temelji na faznoj izgradnji sustava mentoringa prema predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat.  Provedba projekta predviđena je u tri faze:

 • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
 • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
 • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

Potpisom ugovora o financiranju projekta „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ započela je provedba treće faze, odnosno, rad s pojedincima.

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme projekata koji će korisnicima osigurati usluge stručnjaka iz različitih područja, a sve s ciljem adekvatne pripreme projekata za financiranje iz ESI fondova. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici se upućuju da pravilnim planiranjem izbjegnu pojave neprihvatljivih troškova i/ili nepravilnosti u provedbi projekata.

Edukacija i mentoring su usmjereni na pripremu polaznika za prijave projekata na poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“, otvoren do 31.12.2016. godine.

Projekt u svojoj osnovi predstavlja spajanje unaprijed stečenog znanja polaznika o osnovama poduzetništva te o mogućnostima koje se pružaju iz raznih oblika dostupnog EU financiranja u prijeko potrebno iskustvo tj. prijelaz iz teorije EU financiranja u praksu posredstvom individualnog mentoriranja 1-na-1.

 

MODEL PROGRAMA (metodologija):

1. Edukativni program radionica teorije i prakse pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

2. Mentoring proces

 • Provjere ideje
 • „Expert Roasting” – odabrani stručnjaci – mentori će ocijeniti Projektne ideje
 • Razrada Projektnih ideja i prijedlog mjera za unaprjeđenje Projektnih ideja i prijave istih za sufinanciranje iz navedenih izvora.

 

Dana 3. studenoga objavljen je javni poziv na dostavu prijava prihvatljivih korisnika programa "Sada ZNAM! za EU iskustvo", a prijave će se zaprimati zaključno do 10. studenoga 2016. do 16.00 sati. Više nađite na internetskim stranicama klastera ZNAM! i Plavog ureda poduzetničkog centra Grada Zagreba.

 

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

SRP
12

Dodijeljeno je financiranje klasteru ZNAM! za prvi korak u stvaranju sustava mentoringa u Hrvatskoj!

Klaster ZNAM! potpisao je 24. lipnja 2016. s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju u iznosu od 15.000,00 kuna novčane pomoći, temeljem prijave klastera ZNAM! na „Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2016. godinu“. Ova jednokratna bespovratna potpora namijenjena je za provedbu 1. faze projekta naziva „Sada ZNAM!“.

 

PROJEKT „Sada ZNAM!“ zamišljen je kao mentoring program kojim će udruga pružiti podršku krajnjim korisnicima – predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat.  Provedba projekta predviđena je u tri faze:

 • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
 • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
 • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

 

Jednokratna financijska potpora financirana iz sredstava proračuna Grada Zagreba namijenjena je za provedbu prve faze projekta „Sada ZNAM!“, odnosno izradu programa mentoringa „TRAIN THE TRAINER PROGRAM“, koji će biti osnova za trening mentora – članova udruge Klastera ZNAM! za pružanje usluga mentoriranja za krajnje korisnike.

Početak provedbe projekta je već u srpnju 2016. godine, a isporuka Programa mentoringa očekuje se do kraja rujna ove godine.

 

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

LIP
15
/ Callidus

WIFI Croatia dio je uspješnog projektnog tima na EU projektu "Uključivanje za zapošljavanje"

U lipnju 2015. završio je ESF projekt na Malti pod nazivom 
"Uključivanje za zapošljavanje". 

Vrijednost projekta: 5 000 000 EUR

Projekt je u sklopu Kohezijske politike 2007-2013 - Operativni program II - Osnaživanje ljudi za više radnih mjesta i bolju kvalitetu života, a već samo ime projekta „Uključivanje za zapošljavanje“ govori o njegovoj svrsi – a ona je uključiti mlade u tržište rada. Poseban fokus stavljen je na učenike s oštećenjima i poteškoćama u učenju; njihov napredak prema višim razinama strukovnog obrazovanja i, na kraju, ulazak u radni odnos.

Za provedbu projekta okupljen je tim stručnjaka iz Europe: BFI - austrijski institut za poticanje zapošljavanja, BBRZ – austrijski centar za strukovno obrazovanje i rehabilitaciju, WIFI WKO – Insitut Austrijske gospodarske komore za poticanje gospodarstva i WIFI d.o.o. iz Hrvatske. Doprinos hrvatskih stručnjaka obrazovnom sustavu na Malti imao je na ovom projektu ulogu tima za projektni menadžment. Za taj rad WIFI d.o.o. je okupio preko 300 stručnjaka iz Srbije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Engleske. Od toga, 80 stručnjaka bilo je iz Hrvatske. Njihova zaduženja bila su pisanje kurikuluma prema Europskom kvalifikacijskom okviru i popratnih nastavnih materijala iz sljedećih područja: Agronomija, Kemija i znanost, Pomorstvo, Strojarstvo, Frizerstvo, Ljepota i zdravlje, Zdravstvo i socijalna skrb i Građevina. Ostale aktivnosti WIFI d.o.o.-a su uključivale: uključivanje novih metologija i alata za evaluaciju studenata, izradu novih digitalno koncipiranih materijala i sredstava za efikasnije i motivirajuće prenošenje znanja.

Malteška visoka škola za umjetnost, znanost i tehnologiju (MCAST) bila je nositelj ovog projekta. MCAST je vodeći je pružatelj usluga vezanih uz stukovno obrazovanje na Malti koji broji 5 tisuća redovnih i 4 tisuće izvanrednih studenata. Provedbom ovog projekta MCAST i svi partneri na projektu doprinjeli su integraciji ranjivih skupina u strukovno obrazovanje te njihovom zadržavanju i napretku u obrazovnom sustavu. Utjecali su na promociju inkluzivnog društva, razvili inovativne i učinkovite metodologije u strukovnom obrazovanju i pomogli stvoriti bolje kvalificiranu radnu snagu. Pružena je obuka nastavnicima za rad s ugroženim skupinama, odnosno kvalitetan uvid u ​​teorijske i praktične aspekte problema inkluzije učenika s tjelesnim i intelektualnim teškoćama.

U sklopu projekta redizajnirani su nastavni planovi i sadržaji 49 obrazovnih programa iz 12 područja strukovnog obrazovanja, usavršeni su nastavnici te razvijeni materijali za nastavnike i učenike. Dizajn i redizajniran nastavnih programa proveden je kroz inovativno „embedded” učenje i putem metodologije univerzalnog dizajna za učenje (UDL). Uz redizajn materijala, nabavljena je i velika količina opreme za odgovore na sve veće zahtjeve učenika. Tako da danas MCAST ima knjižnicu gdje učenici mogu pronaći stotine novih knjiga dostupnih u svom području. Prilagođena je oprema koja omogućuje napredak svim učenicima. Za učenike s određenim lakšim ili težim poteškoćama u učenju nabavljena je specijalizirana oprema za višenamjenske sobe. Učenici s tjelesnim i intelektualnim poteškoćama dobili su tako pristup velikim tastaturama, slušalicama, interaktivnim bijelim pločama, čitajućim olovkama, raznim softverima, velikim monitorima za slabovidne učenike i stolovima s podesivom visinom posebno za učenike u invalidskim kolicima.

SRP
27

Natječaj za sudjelovanje u projektu „STARI STOLAC-NOVA FOTELJA”

ORaH objavljuje javni poziv za prijavu dizajnerskih i umjetničkih radova na izložbu „Stari stolac-nova fotelja”. Rok za prijavu: 15. rujna 2015.

Projekt „Stari stolac - nova fotelja” otvoren je za suradnju s likovnim umjetnicima i industrijskim dizajnerima, a posebno dizajnerima namještaja i interijera, pojedinačno ili kao skupinom autora. Od prijavljenih dizajnera i umjetnika očekuju se inovativni prijedlozi – idejni i izvedbeni – u duhu cirkularne ekonomije i principa (kako) od staroga stvoriti novo.

 

Kako sudjelovati u Projektu?  

Za početak je potrebno pronaći stari ili odbačeni namještaj (stolac, stolica, naslonjač, stol, ormar, ormarić, lampa, ogledalo i sl.), dijelove namještaja i drvenu građu te ostale srodne predmete, koje suvremeno društvo obično tretira kao otpad, odnosno „smeće”. Potom slijedi proces izrade novog (komada) namještaja od starih dijelova, koji uključuje ekološke i umjetničke postupke recikliranja, rekomponiranja, kombiniranja i reinterpretiranja, čime se odbačenim i beskorisnim predmetima udahnjuje nova „duša” i produljuje im se život. 

Cilj je cirkularne ili kružne ekonomije da se od maloga stvori više, odnosno od staroga stvori novo. Stoga je upravo takva ekonomija jedan od središnjih ciljeva Strategije Europa 2020. Premda je cirkularna ekonomija gospodarski koncept budućnosti, hrvatska je javnost slabo upućena u njegove značajke, pa je ovaj projekt još jedna prilika da se taj propust ispravi. Ovaj novi koncept mijenja opće uvjerenje da se dodanu vrijednost, gospodarski rast i razvoj, a time i otvaranje novih radnih mjesta, može postići samo mehaničkim povećanjem novih proizvoda, dakle, mahnitim iskorištavanjem već sada izuzetno osiromašenih prirodnih resursa. Umjesto kvantitete, cirkularna ekonomija donosi ideju kvalitete i dugotrajne vrijednosti proizvoda stvorenih primjenom kreativnih i inovativnih ideja, jer upravo one osiguravaju dodanu i dugotrajnu, održivu vrijednost.

Prijave radova šalju se isključivo elektroničkom poštom na e-adresu stari.stolac@orah.hr

Prijave trebaju sadržavati životopis autora i fotografije koje dokumentiraju proces nastanka dizajnerskog/umjetničkog rada po principu „prije – poslije“, odnosno prije i nakon autorske intervencije.

Broj prijavljenih radova pojedinačnog autora/autorice ili grupe autora nije ograničen.

Stručno povjerenstvo izvršit će odabir najuspješnijih prijedloga do 20. rujna 2015. godine i objaviti rezultate odabira na web stranici te poslati obavijesti na e-adrese svih prijavljenih autora.

Odabrane radove autori se obvezuju dostaviti u naknadno objavljen prostor za izložbu, u Zagrebu. Izložba će se organizirati početkom jeseni.

Svi radovi odabrani za izlaganje ravnopravno se natječu za nagradu u obliku autorskoga angažmana u oblikovanju i izradi namještaja.

 

12 3