CTR - Razvojna agencija BPŽ

www.ctr.hr
Phone: +385 35 441 604
Osnovne djelatnosti:

Eksperti za ruralni razvoj

CTR - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o. čini neizostavni dio poduzetničke infrastrukture u Brodsko-posavskoj županiji koji zadovoljava ne samo potrebe poduzetnika, nego pruža i specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u izradi i provođenju poduzetničkih i razvojnih projekata u okviru Europskih investicijskih i strukturnih fondova.


Neki od rezultata:

- Savjetovano više od 1.500 budućih, novih i postojećih poduzetnika
- Suradnja sa domaćim i stranim ministarstvima i institucijama
- Realizirano preko 300 projekata za bespovratne potpore raznih ministarstava i domaćih fondova
- Prijavljeno preko 20 projekata na pretpristupne fondove te sada i strukturne fondove EU
- Izrađeno više od 1.500 poslovnih planova i investicijskih studija za realizaciju ulaganja te
  zapošljavanja više od 1.500 osoba
- Osnovana 2 uspješna klastera (Posavina - povrće i Transportni Centar)
- Formirano 10-ak poslovnih zona u Brodsko-posavskoj županiji
- CTR broji 10 zaposlenih, od toga 7 žena.


MISIJA

Djelovanje i aktivnosti Centra za tehnološki razvoj - Razvojne agencija BPŽ d.o.o usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Brodsko-posavske županije. CTR ostvaruje svoju misiju prepoznavanjem lokalnih preduvjeta za ekonomski razvoj, zapošljavanjem i podizanjem konkurentnosti gospodarstva Brodsko-posavske županije u odnosu na okruženje.

'Vaš uspjeh je naš cilj'

kontaktirajte nas

Centar za tehnološki razvoj
Ra
zvojna agencija
Br
odsko-posavske županije d.o.o.

Trg Pobjede 26a, Zgrada Projekt Biro
HR-35000 Slavonski Brod