Što su klasteri?

Engleska riječ cluster (hrv. klaster) označava skupinu, grozd ili grupu.

Prema Michaelu Porteru, klasteri se u gospodarstvu definiraju kao ‘zemljopisne koncentracije međusobno povezanih tvrtki, specijaliziranih dobavljača, davatelja usluga, tvrtki u srodnim industrijama i povezanih institucija (npr. sveučilišta, agencija za standarde, strukovnih udruga) u određenom polju (industriji) koje su međusobni konkurenti, ali i suradnici’.

U praksi, klasteri predstavljaju interesno povezivanje tvrtki iz jedne ili više različitih djelatnosti, u nekoj određenoj industrijskoj grani ili granama, među tvrtkama koje su ujedno suradnici i konkurenti, na određenom geografskom području, uz uključivanje edukativnih i/ili znanstveno-istraživačkih institucija te predstavnika države (regionalne razvojne agencije kao aktivni sudionici klastera ili npr. kroz financijske potpore Ministarstva poduzetništva i obrta). Iskustva pokazuju da su klasteri jedan od temelja rasta konkurentnosti gospodarstva, ekonomskog rasta i zaposlenosti. Slijedom toga, inicijative i potpore za razvoj klastera te sam razvoj klastera od iznimne su važnosti za razvoj konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske. Udruživanje u klastere te povezivanje s klasterima izvan Hrvatske dio je odgovora na pitanje kako se suočiti s konkurencijom na globalnom tržištu.

Što se 'klasterizira'? Povezivanje u klastere može biti horizontalno kao npr. klasterizacija usluga marketinga, promocije izvoza, obrazovanja i stručnog usavršavanja, primijenjenog istraživanja i razvoja, zajednička distribucija, informiranja o javnim nabavama, zajednička nabava, lobiranje i financiranje tj. pristup kapitalu. Vertikalno povezivanje je stvaranje tzv. ‘lanaca vrijednosti’- ‘Value chain approach’.